Salderingsregeling blijft: Pluspunt voor (toekomstige) zonnepaneel eigenaren!
Duurzaamheid en energie
Danny van Laarhoven
Duurzaamheid en energie
02/27/2024
5 min
0

Salderingsregeling blijft: Pluspunt voor (toekomstige) zonnepaneel eigenaren!

02/27/2024
5 min
0

In de wereld van duurzame energie is de salderingsregeling een hot topic geweest. Recentelijk hebben ontwikkelingen rondom deze regeling veel aandacht gekregen, vooral vanwege voorstellen om deze af te bouwen. Gelukkig voor zowel huidige als toekomstige eigenaren van zonnepanelen, zijn deze voorstellen niet doorgegaan. 

Dit is uitstekend nieuws en een belangrijk punt dat we in dit artikel willen benadrukken om iedereen gerust te stellen. De huidige stand van zaken rondom de salderingsregeling zorgt ervoor dat de investering in zonnepanelen niet alleen aantrekkelijk blijft, maar ook financieel voordelig.


Wat houdt de salderingsregeling In?

De salderingsregeling is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse beleid om duurzame energieproductie te stimuleren en speelt een cruciale rol voor eigenaren van zonnepanelen. Deze regeling maakt het mogelijk voor huishoudens en bedrijven met zonnepanelen op hun dak om de elektriciteit die zij niet direct verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het unieke van deze regeling is dat voor elke kilowattuur (kWh) elektriciteit die aan het net wordt geleverd, een gelijke hoeveelheid kWh van de energierekening kan worden afgetrokken. Dit betekent effectief dat de stroom die je aan het net levert, wordt verrekend met de stroom die je op een ander moment van het net afneemt.

"Deze regeling versterkt de financiële aantrekkelijkheid van zonnepanelen enorm, door directe besparingen op de energierekening mogelijk te maken en bij te dragen aan een snellere terugverdientijd van de investering," Danny van Laarhoven, zonnepanelen expert bij Solar Systems Sliedrecht.

Hoe werkt het in de praktijk?

Stel, op een zonnige dag wekken je zonnepanelen meer elektriciteit op dan je op dat moment nodig hebt. De overtollige stroom wordt dan automatisch teruggeleverd aan het openbare net. Op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan je zonnepanelen produceren, bijvoorbeeld 's avonds of op bewolkte dagen, neem je elektriciteit af van het net. Dankzij de salderingsregeling wordt de hoeveelheid elektriciteit die je aan het net hebt geleverd, afgetrokken van de hoeveelheid elektriciteit die je van het net hebt afgenomen. 

Als je over een geheel jaar gezien evenveel (of minder) elektriciteit hebt afgenomen als je hebt teruggeleverd, betaal je alleen de vaste leveringskosten en belastingen. Produceer je meer dan je verbruikt, dan ontvang je voor het 'overschot' een vergoeding van je energieleverancier, al is deze vergoeding vaak lager dan de prijs die je betaalt voor de afgenomen elektriciteit.

Voordelen van de salderingsregeling

  • Financiële besparingen: Door de directe verrekening van geproduceerde en verbruikte elektriciteit kunnen eigenaren van zonnepanelen aanzienlijk besparen op hun energierekening.
  • Stimulans voor duurzame energie: De regeling maakt de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker, wat bijdraagt aan de groei van duurzame energieproductie in Nederland.
  • Eenvoud en transparantie: Het salderingsprincipe is relatief eenvoudig te begrijpen en biedt duidelijkheid en zekerheid voor zonne-energieproducenten.
  • Onafhankelijkheid van energieprijzen: Door zelf energie op te wekken, worden consumenten minder afhankelijk van fluctuerende energieprijzen.


Wat betekent dit voor jou?

De beslissing om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te behouden, betekent dat je als eigenaar van zonnepanelen nog steeds kunt genieten van de voordelen van het terugleveren van overtollige energie aan het net. Dit systeem zorgt ervoor dat de energie die je op zonnige dagen opwekt en niet direct verbruikt, niet verloren gaat. In plaats daarvan wordt deze energie verrekend met je energieverbruik op momenten dat je meer verbruikt dan je opwekt, zoals in de avonduren of tijdens de wintermaanden. 

Ik wil graag advies

Terugverdientijd en besparingen

Een belangrijk aspect dat bijdraagt aan de geruststelling is de terugverdientijd. Door de handhaving van de salderingsregeling blijven de terugverdientijden van zonnepanelen kort. Met de huidige energieprijzen en de mogelijkheid om overtollige stroom terug te leveren, kunnen eigenaren van zonnepanelen verwachten dat hun investering zich in ongeveer vier jaar terugbetaalt. Dit maakt de beslissing om zonnepanelen te installeren financieel zeer aantrekkelijk.

Salderingsregeling voor zonnepanelen

Rekenvoorbeeld: jouw investering in zonnepanelen

Om een helder beeld te krijgen van wat de salderingsregeling financieel voor jou kan betekenen, nemen we een gedetailleerd rekenvoorbeeld door. Dit voorbeeld laat zien hoe de investering in zonnepanelen zich terugverdient onder de huidige salderingsregeling.

Stel je voor, je besluit te investeren in een zonnepanelensysteem met een capaciteit van 4 kW. Dit systeem kan in Nederland gemiddeld zo'n 3.600 kWh per jaar opwekken. De kosten voor de aanschaf en installatie van dit systeem bedragen rond de €4.800. Met de huidige elektriciteitsprijzen, die ongeveer €0,22 per kWh bedragen, kun je gaan berekenen wat dit betekent voor jouw portemonnee.

Zonder salderingsregeling

Zonder de salderingsregeling zou je alleen financieel voordeel hebben van de stroom die je direct verbruikt. De stroom die je extra opwekt en teruglevert aan het net, zou tegen een veel lager tarief worden vergoed, waardoor je minder bespaart.

Met salderingsregeling

Met de salderingsregeling kun je echter de volle 3.600 kWh die je jaarlijks opwekt, wegstrepen tegen jouw verbruik, tegen het volle tarief van €0,22 per kWh. Dit levert je een jaarlijkse besparing op van €792.

Terugverdientijd en besparingen

De terugverdientijd bereken je door de investeringskosten te delen door jouw jaarlijkse besparingen. In dit geval:

Terugverdientijd = €4.800 delen door €792 per jaar = ongeveer 6 jaar

Na deze periode is elke besparing pure winst, afgezien van eventuele onderhoudskosten. Daarnaast verhoog je met zonnepanelen de waarde van jouw woning en draag je bij aan een beter milieu.

Een blik op de toekomst

Hoewel er gesprekken zijn over het aanpassen of afbouwen van de salderingsregeling in de toekomst, is de huidige bevestiging dat de regeling blijft bestaan een belangrijke geruststelling voor zonnepaneleneigenaren. Eventuele wijzigingen zullen naar verwachting geleidelijk worden ingevoerd, met voldoende overgangsperiodes om te zorgen voor een eerlijke en zachte overgang voor bestaande en nieuwe zonnepaneleneigenaren.

We kunnen stellen dat de salderingsregeling een sterke stimulans biedt voor het investeren in zonnepanelen, door het financiële voordeel van het terugleveren van overtollige energie aan het net. Dit draagt niet alleen bij aan het verlagen van de energierekening voor huishoudens en bedrijven, maar ondersteunt ook Nederland's ambitie om een duurzamere energievoorziening te realiseren.

'De bevestiging dat de salderingsregeling voortgezet wordt, biedt een solide basis voor zowel bestaande als toekomstige zonnepaneleneigenaren. Dit verzekert hen dat hun investering in zonne-energie beschermd blijft tegen abrupte veranderingen. Hoewel de toekomst aanpassingen kan brengen, vertrouwen we op een zorgvuldige overgang die de belangen van zonnepaneleneigenaren blijft behartigen. De voortzetting van de salderingsregeling onderstreept het belang van duurzame energie en bevestigt dat de weg naar een groenere toekomst open en toegankelijk blijft voor iedereen. Het is nu meer dan ooit duidelijk dat investeren in zonnepanelen niet alleen een slimme financiële beslissing is, maar ook een stap voorwaarts naar een duurzamere wereld" - Danny van Laarhoven

Een geruststellende boodschap voor potentiële kopers

Voor iedereen die overweegt om zonnepanelen aan te schaffen, is het belangrijk om te weten dat de salderingsregeling een stevig fundament biedt voor deze investering. Het is een geruststelling dat de regeling blijft bestaan, waardoor je met vertrouwen kunt investeren in een duurzame toekomst.

Bij Solar Systems Sliedrecht begrijpen we het belang van betrouwbare en up-to-date informatie. We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zonnepanelensystemen en bieden deskundig advies over hoe je optimaal kunt profiteren van de huidige regelingen. Ontdek onze diensten en hoe we je kunnen helpen met:

Ik wil graag advies

Reacties
Categorieën